Ba mẹ chồng cho đất, con dâu có được hưởng???

Ba mẹ chồng cho đất, con dâu có được hưởng??? * Thông tin chi tiết về Vũ là ai:  https://hocbatdongsan.vn/ * Nhắn tin nhanh với Vũ:...

Mua đất xong rồi mới biết dính quy hoạch!

Mua đất xong rồi mới biết dính quy hoạch! * Thông tin chi tiết về Vũ là ai:  https://hocbatdongsan.vn/ * Nhắn tin nhanh với Vũ: https://m.me/huuvu.batdongsan *...

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại Hà Nội

0
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại Hà Nội XEM TẠI ĐÂY https://drive.google.com/file/d/1rumaWiAZCFXAzvJABIsnCogQzDz7JARc/view?usp=sharing Ngày 31/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và...

Danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà...

7
Danh sách 42 ngân hàng đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết...

Luật hình sự 2015

2
 QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2015/QH13 Hà...

Sự kiện mới