Tự làm website trong 2 ngày – Phần 1

Tự làm website trong 2 ngày - Phần 1 Vũ sẽ hướng dẫn cách làm website cho mọi người nhé. > Nhắn tin nhanh với Vũ: https://m.me/huuvu.batdongsan >...

Nhúng YOUTUBE tự động chạy và website

0
Youtube <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KiWO4tg99OE?start=0?rel=0&amp;autoplay=1" width="560"></iframe></div> Chèn Google Drive <iframe height="600" src="https://drive.google.com/file/d/15SwzBqY-oTB2eUoZXOjf__5YOFMJEyM8/preview" width="100%"></iframe> Nhúng <iframe height="600" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRWhmP7-NH667j8Qkqf0yVwx0b91ctBzQrE0tqwRxk-9alru5Tk-ptQ-0x0KLn9Ry0szjyVmKX3F492/pubhtml?gid=2050772028&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false" style="border-style:...

Sự kiện mới