Môi giới bất động sản

Cần gì đến máy tính khi làm môi giới bất động...

7
Cần gì đến máy tính khi làm môi giới bất động sản Làm thế nào khi không có máy tính vẫn làm được Kỹ năng máy...

Nhúng YOUTUBE tự động chạy và website

0
Youtube <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KiWO4tg99OE?start=0?rel=0&amp;autoplay=1" width="560"></iframe></div> Chèn Google Drive <iframe height="600" src="https://drive.google.com/file/d/15SwzBqY-oTB2eUoZXOjf__5YOFMJEyM8/preview" width="100%"></iframe> Nhúng <iframe height="600" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRWhmP7-NH667j8Qkqf0yVwx0b91ctBzQrE0tqwRxk-9alru5Tk-ptQ-0x0KLn9Ry0szjyVmKX3F492/pubhtml?gid=2050772028&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false" style="border-style:...

Dụng cụ hành nghề

3
Dụng cụ hành nghề môi giới bất động sản

HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM BẤT ĐỘNG SẢN

3
Hồ sơ xin việcMẫu sơ yếu lý lịchTải về tại: https://drive.google.com/file/d/1CVpHYhmjW98bbyLt9lq113ntDyEpJPLe/view?usp=sharing Tải về tại: https://drive.google.com/file/d/1g8KucDWwTSig3hSsRKeQV3GDD1Ze3ULj/view?usp=sharing Mẫu CV https://photos.app.goo.gl/FScQAG9Srn5t7dXZ7https://photos.app.goo.gl/GGvYy6CoQg2p4zbU6https://photos.app.goo.gl/a1XbfkBvK2HgVN5u9https://photos.app.goo.gl/cCEmU6Q2Hx4KPh9u5

Sự kiện mới